Zdalna mMedica
Sklep MediComp
Sklep MediComp

Wydawnictwo

Sklep MediComp

Szkoła mMedica ONLINE

Szkoła mMedica to propozycja odrębnych tematycznie szkoleń/warsztatów dotyczących wybranych zagadnień obsługi programu mMedica.

/szkola-mmedica-online,118.html

MediComp

Działalność MediComp od 15 lat skoncentrowana jest na profesjonalnym merytoryczno-informatycznym doradztwie dedykowanym szpitalom, przychodniom i gabinetom lekarskim.

 

Swoje usługi realizujemy poprzez:

 

Szkolenia

Przez ostatnie 10 lat przeszkoliliśmy ponad 3500 osób organizując webinaria, szkolenia grupowe otwarte oraz w siedzibie świadczeniodawcy na terenie całego kraju.

 

Tematyka oferowanych przez nas szkoleń w szczególności dotyczy zagadnień:

 • Rozliczeń z NFZ.
 • Dokumentacji medycznej w placówkach medycznych.
 • Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.
 • Bezpieczeństwa informacji, Ochrony danych osobowych.
 • Obsługi programów medycznych (ASSECO).
 • Obsługi internetowych platform NFZ (Portal Świadczeniodawcy, Portal Potencjału).
 • Konkursów ofert NFZ.
 • Rejestratorek medycznych.

 

Wdrożenia EDM

Współpracując z palcówkami medycznymi pomogliśmy wdrożyć Elektroniczną Dokumentację Medyczną począwszy od audytu początkowego dokumentacji medycznej, audytu rozliczeń z NFZ, audytu potrzeb placówki, do wyboru i wdrożenia odpowiedniego oprogramowania, stworzenia procedur wewnętrznych, przeszkolenia pracowników w tym personelu lekarskiego, wskazania właściwego sprzętu IT oraz koniecznych zabezpieczeń.

 

Wdrożenia ODO

MediComp zajmuje się kompleksowo ochroną danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przetwarzaniem danych w placówkach medycznych.

 

W zakresie ODO oferujemy:

 • Pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) odpowiedzialnego za bezpieczeństwo danych osobowych u naszego Klienta.
 • Audyt zgodności działalności Klienta z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przepisami szczególnymi, które mają zastosowanie do prowadzonej działalności.
 • Zaprojektowanie i wdrożenie systemu ochrony danych osobowych (m.in. przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, rejestrowanie zbiorów danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jeżeli taka rejestracja będzie wymagana).
 • Dedykowane szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Stałe wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych (konsulting).

 

Obsługa placówek medycznych

Oferujemy usługi skupiające się głównie na szeroko rozumianej pomocy w zakresie rozliczeń z NFZ wszystkich rodzajów medycyny, prowadzenia dokumentacji medycznej papierowej i elektronicznej. Pomoc swą realizujemy poprzez szkolenia grupowe i indywidualne użytkowników końcowych programów medycznych (mMedica), nadzoru nad systemami informatycznymi (komputery, sieć, archiwizacja danych), przygotowywanie ofert konkursowych do NFZ, wydawaniu periodyków o tematyce związanej z przepisami NFZ. Obejmujemy wsparciem każdą sferę rozliczeń z NFZ od merytoryczno-informatycznego doradztwa do pełnego przejęcia rozliczeń placówki.

 

Audyt ekspercki

We wszystkich powyżej wymienionych zakresach oferujemy audyt ekspercki zakończony opracowaniem zaleceń poaudytowych. W szczególności oferujemy audyt:

 • audyt właściwego zakresu oraz poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej w placówce medycznej,
 • audyt rozliczeń z NFZ (poprawność rozliczeń, opłacalność kontraktu, prawidłowość kodowania wizyt, optymalizacja świadczeń),
 • audyt bezpieczeństwa danych osobowych,
 • audyt przedwdrożeniowy EDM,
 • audyt Portalu Potencjału (weryfikacja stanu obecnego personelu, sprzętu, umów podwykonawcy, dostosowanie do wymogów konkursów NFZ),
 • audyt placówki medycznej w zakresie optymalizacja zatrudnienia oraz kosztów,
 • audyt wewnętrzny ISO 27001.

 

Outsourcing

 • Obsługa informatyczna placówki.
 • Rozliczenia z NFZ.
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
 • Serwis programów medycznych.

 

Pomoc w tworzeni nowych podmiotów leczniczych oraz wsparcie przy reorganizacji istniejących

MediComp pomaga w procesie tworzenia i organizowania nowych podmiotów leczniczych. Wskazujemy właściwą ścieżkę postępowania, przeprowadzamy i wspieramy w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi (Sanepid, RPWDL, NFZ), tworzymy właściwą dokumentację wewnętrzną placówki.

 

W celu uzyskanie szczegółowej oferty w interesującym Państwa zakresie usług proszę o kontakt:

 

Kontakt:

Leszek Zając

Tel. +48 601 486 780

e-mail: biuro@medicomp.com.pl

www.medicomp.pl