Zdalna mMedica
Sklep MediComp
Sklep MediComp

Wydawnictwo

Sklep MediComp

Szkoła mMedica ONLINE

Szkoła mMedica to propozycja odrębnych tematycznie szkoleń/warsztatów dotyczących wybranych zagadnień obsługi programu mMedica.

/szkola-mmedica-online,118.html

 

KONKURS OFERT
Pomoc w przygotowaniu ofert w konkursach dla świadczeniodawców

 

Oferujemy Państwu profesionalną pomoc w przygotowywaniu ofert konkursowych do NFZ. Służymy wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Pomożemy w zrozumieniu aktualnych przepisów, wymogów i rozporządzeń Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Zajmiemy się aktualizacją i właściwym uzupełnieniem Państwa Portalu Potencjału. Obsłużymy aplikację do Konkursu Ofert, właściwie sporządzimy wersji elektroniczną i papierową oferty. Wydrukujemy wszystkie konieczne załączniki i instrukcje. Na koniec przygotujemu kopię oferty na płycie CD. Istnieje również mozliwość zawiezienia Państwa oferty do siedziby NFZ.

 

Gabinety i przychodnie zainteresowane usługą proszę kontaktować się z p. Leszkiem Zającem - Tel. 601 486 780.