Zdalna mMedica
Sklep MediComp
Sklep MediComp

Wydawnictwo

Sklep MediComp

Szkoła mMedica ONLINE

Szkoła mMedica to propozycja odrębnych tematycznie szkoleń/warsztatów dotyczących wybranych zagadnień obsługi programu mMedica.

/szkola-mmedica-online,118.html

Szkoła mMedica

 

Szkoła mMedica - ONLINE

Idąc z duchem czasu oraz starając się odpowiedzieć na zapotrzebowanie otwieramy cykl szkoleń ONLINE (przez internet) o nazwie Szkoła mMedica.

 

Szkoła mMedica to propozycja odrębnych tematycznie szkoleń/warsztatów dotyczących wybranych zagadnień obsługi programu mMedica.

 

Uczestnik będzie mógł wykupić udział w cyklu szkoleń, albo wybrać pojedyncze interesujące go zagadnienia. Kursy będą cyklicznie powtarzane, tak by każdy uczestnik mógł zrealizować je w odpowiednich dla niego terminach.

 

Do przeprowadzenia szkoleń wybraliśmy internetową technologię webinarium dzięki której uczestnik może wziąć w nich udział nie wychodząc z biura czy domu. Jedyną koniecznością jest posiadanie komputera z dostępem do internetu.

Cena za cykl szkoleń (5 kursów) - 500 zł brutto

kupując cykl oszczędzasz 250 zł.

 

Formularz zgłoszenia

 

Szkoła mMedica - ONLINE


Propozycja cyklu odrębnych tematycznie szkoleń/warsztatów dotyczących wybranych zagadnień obsługi programu mMedica.

 

 

Rejestracja i Terminarz


Zapoznanie z wszystkimi zagadnieniami związanymi z rejestracją pacjenta oraz terminarzem: wprowadzenie nowego pacjenta, pacjenta EU, EWUŚ i inne dok. ubezpieczeniowe, konfiguracja wydruku spersonalizowanych recept z poziomu rejestracji, wydruk oświadczeń, scalanie pacjentów, tworzenie harmonogramów pracy personelu, dodanie pacjenta do terminarza, zbiorcze sprawdzanie EWUŚ - 2,5 godziny

- cena za pojedyncze szkolenie 150 zł (brutto)

 

Gabinet lekarski


Przegląd i omówienie funkcji gabinetu lekarskiego, wskazówki w praktycznym zastosowaniu modułu do prowadzenia elektronicznej kartoteki pacjenta, ewidencji medycznych danych pacjentów takich jak: wywiad, badania fizykalne, zabiegi, konsultacje obsługa rozpoznań, przepisywanie leków i wydruk recept, Ponadto wypisywanie zwolnień, skierowań, obsługa innych druków i ewidencja szczepień. Wydruk recept z programu mMedica  - 2,5 godziny

- cena za pojedyncze szkolenie 150 zł (brutto)

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna


Omówienie przepisów oraz zasad rozliczeń z zakresu POZ z wykorzystaniem programu mMedica. Podział i ewidencja porad POZ. Deklaracje: ewidencja, wysylka, weryfikacja deklaracji. Higiena szkolna. Rachunki za świadczenia POZ. Sprawozdania. Pacjenci spoza listy (pacjent EU, pacjent z innego województwa. Wizyty CHUK. Statystyka   - 2,5 godziny

- cena za pojedyncze szkolenie 150 zł (brutto)

 

Kolejki oczekujących


Omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem listy oczekujących, aktualne przepisy, tworzenie, usuwanie i edycja kolejek, przenoszenie pacjentów między kolejkami, zarządzanie
pozycjami kolejek (dodawanie, usuwanie, zmiana terminów, wykreślanie, oznaczanie jako zrealizowane), sporządzanie statystyki kolejek oraz eksport statystyk do NFZ  - 2 godziny

- cena za pojedyncze szkolenie 150 zł (brutto)

- Uwaga 25.04.2013r. DARMOWY KURS

 

Zarządzanie mMedica


Omówienie zagadnień technicznych: instalacja mMedica, aktualizacja, możliwe błędy i sposoby ich naprawy, odtwarzanie bazy, zarządzanie wieloma bazami danych mMedica, archiwizacja danych. Zbiorcze sprawdzanie EWUŚ, konfiguracja systemu, ustawienia domyślne personelu  - 2,5 godziny

- cena za pojedyncze szkolenie 150 zł (brutto)

 

Moduł Stomatologia


Zapoznanie się i omówienie zagadnień związanych z wykorzystaniem modułu stomatologia, prowadzaniem ewidencji danych medycznych i rozliczeniowych za pomocą diagramu zębowego: konfiguracja modułu, edytowanie diagramu zębowego, widoki diagramu zębowego, operowanie symbolami na diagramie, dodawanie usług  - 2,5 godziny

- cena za pojedyncze szkolenie 150 zł (brutto)

 

Proces rozliczeniowy


Wprowadzanie świadczeń medycznych do celów rozliczeń z NFZ (STOM, AOS, POZ, REH), komunikacja I fazy, Weryfikacja odpowiedzi, Generowanie sprawozdania finansowego: tworzenie, edycja, oznaczanie pozycji, wysyłka, komunikacja. Weryfikacja świadczeń na Portalu Świadczeniodawcy. Zamykanie sprawozdań. Wprowadzenie do Rachunków elektronicznych: szablony,  generowanie rachunku, wydruk, eksport do Portalu Świadczeniodawcy.  - 2,5 godziny

- cena za pojedyncze szkolenie 150 zł (brutto)

 

Technologia WEBINARIUM


Webinarium – rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego przez internet online (na żywo) za pomocą technologii, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. W założeniu ma przypominać tradycyjne spotkanie i umożliwić kontakt mimo dużych odległości. Webinaria wykorzystywane są głównie do dwóch celów: jako narzędzia szkoleniowe i do kontaktów biznesowych.
Osoba prowadząca spotkanie ma do swojej dyspozycji: emisję głosu, emisję wideo – kamera internetowa, pokaz slajdów i prezentacji, dzielenie pulpitu, udostępnianie plików.

 

 

Informacje o wykładowcy


LESZEK ZAJĄC – specjalista praktyk w zakresie  rozliczeń z NFZ, autor publikacji na tematy rozliczeniowe.

Wieloletni wykładowca na szkoleniach z obsługi programów medycznych oraz przepisów NFZ. Srebrny Partner mMedica.

 

Termin


Kursy cyklicznie powtarzane.

 

Harmonogram szkoleń

 

Formularz zgłoszenia

 

Czas trwania szkolenia


Czas trwania: ok 2,5 godzin.

 

Cena


Koszt cyklu (5 kursów) - 500 zł (brutto)

Koszt pojedynczego kursu - 150 zł (brutto)

 

 

Kontakt


telefon: 77 55 00 347
faks: 77 55 00 347
e-mail: szkolenie@medicomp.com.pl