Zdalna mMedica
Sklep MediComp
Sklep MediComp

Wydawnictwo

Sklep MediComp

Szkoła mMedica ONLINE

Szkoła mMedica to propozycja odrębnych tematycznie szkoleń/warsztatów dotyczących wybranych zagadnień obsługi programu mMedica.

/szkola-mmedica-online,118.html

 

Nadzór - Konsultacja - Pomoc

Merytoryczno - informatyczny nadzór  nad przychodnią i gabinetami lekarskimi. Abonament miesięczny.
Usługa przeznaczona dla województwa: opolskiego, śląskiego, małopolskiego, pomorskiego, dolnośląskiego

 

 
Oferujemy Państwu usługę polegającą na przejęciu procesu rozliczeń z NFZ: Państwo wprowadzacie wizyty do systemu, cała reszta procesu rozliczeniowego zostaje przejęta przez naszą firmę (komunikacja I fazy, weryfikacja błędów na Portalu Świadczeniodawcy, naliczanie świadczeń, generowanie sprawozdań, korekt, rachunku elektronicznego, statystyka, kolejki oczekujących). W ramach usługi świadczymy również pełne wsparcie merytoryczno-informatyczne w zakresie rozliczeń z NFZ oraz obsługi programu mMedica (konfiguracja, aktualizacja), jak również przejmujemy na siebie kontakt z NFZ w zakresie problemów rozliczeniowych.
 
Usługę realizujemy poprzez:
Usługa pomocy zdalnej: Zdalne (na odległość) połączenie się naszego pracownika z Państwa komputerem, w celu przeprowadzenia czynności serwisowych (pomoc w obsłudze programu mMedica, zamykaniu sprawozdań, rozwiązywaniu bieżących problemów). Klient ma możliwość obserwacji wszystkich czynności wykonywanych przez serwisanta na monitorze swojego komputera. Udostępniamy specjalny program umożliwiający zdalne połączenie się z Państwa komputerem. Nasz specjalista, po umówieniu się na konkretną godzinę, poda hasło, które umożliwi uruchomienie aplikacji.
 
Nadzór – Konsultacja:  Pomoc telefoniczna (z zakresu programu mMedica i rozliczeń z NFZ), szkolenie użytkowników końcowych, archiwizacja danych i baz, instalacja na komputerach Klienta innych programów przez niego zakupionych.
 
Pomoc w przygotowywaniu ofert w konkursach dla świadczeniodawców - Fachowa pomoc przy przygotowywaniu ofert konkursowych. Sporządzenie wersji elektronicznej i papierowej. Wydruk wszystkich załączników i instrukcji. Przygotowanie kopii oferty na płycie CD.
 
Miesięczny ryczałtowy koszt usługi zależny jest od rodzaju oraz ilości świadczeń i wyznaczany jest indywidualnie dla każdej przychodni.
Gabinety i przychodnie zainteresowane usługą proszę kontaktować się z p. Leszkiem Zającem - Tel. 601 486 780.