Zdalna mMedica
Sklep MediComp
Sklep MediComp

Wydawnictwo

Sklep MediComp

Szkoła mMedica ONLINE

Szkoła mMedica to propozycja odrębnych tematycznie szkoleń/warsztatów dotyczących wybranych zagadnień obsługi programu mMedica.

/szkola-mmedica-online,118.html

 

BIURO USŁUG RUM
Całkowite przejęcie prowadzenia programu i rozliczeń z NFZ.
Abonament miesięczny.

Usługa przeznaczona dla województwa opolskiego.

 

Proponujemy Państwu usługę polegającą na całkowitym przejęciu obsługi programu do rozliczeń świadczeń z NFZ.  Wprowadzimy do systemu informatycznego wszystkie wizyty z zakresu POZ, STM, AOS, REH, PSY, OPD itp (dawniej kupony RUM), deklaracje POZ, sprawozdania, kolejki oczekujących. Przeprowadzimy komunikację z NFZ, oraz dokonamy rozliczenia świadczeń wykonanych przez Państwa placówkę, dostarczymy wydrukowane faktury i rachunki.

 

Aplikacja do rozliczeń będzie zainstalowana na naszych serwerach, dzięki czemu zdjęty zostanie z Państwa problem utrzymania programu na komputerach przychodni, kłopot aktualizacji programu, zabiezpieczenia kopii zapasowych.

 

Obsługą Państwa rozliczeń zajmą się pracownicy posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie rozliczeń potwierdzone również certyfikatem firmy ASSECO - producenta programu mMedica oraz certyfikatem firmy GaBoS - producenta programu GaBoS.

 

W czasie trwania naszej współpracy posiadacie Państwo możliwość połączenia się ze swoim programem poprzez internet przez specjanie przystosowaną do tego usługę Zdalnego Dostępu, pozwala ona pracować zdalnie na programie w sposób identyczny do pracy lokalnej. Opcja szczególnie przydatna dla POZ - możliwość drukowania spersonalizowanych recept w rejestracji przychodni, czy w przypadku poradni AOS prowadzenia samodzielnie kolejek oczekujących.

 

W zakres oferowanej usługi należy:


·         Odbiór kuponów z siedziby klienta

·         Wprowadzanie i rozliczanie kuponów

·         Prowadzenie kolejek oczekujących

·         Generowanie rachunków w wersji papierowej i elektronicznej

·         Dostarczenie gotowych sprawozdań i rachunków do siedziby klienta

·         Wsparcie merytoryczne w zakresie przepisów z NFZ

·         Kontakt z NFZ w sytuacjach problematycznych

·         Dodatkowo: nadzór nad Portalem Świadczeniodawcy

 

Gwarantujemy terminowe odbieranie kuponów RUM, jak i zamykanie sprawozdań.

 

 

Miesięczny ryczałtowy koszt usługi zależny jest od rodzaju oraz ilości świadczeń i wyznaczany jest indywidualnie dla każdej przychodni.

Gabinety i przychodnie zainteresowane usługą proszę kontaktować się z p. Leszkiem Zającem - Tel. 601 486 780.